Aktuality‎ > ‎

Terénní služby pro závislé a závislostmi ohrožené osoby budou omezeny

přidáno: 18. 7. 2012 6:45, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 10. července 2012 – K 30. červnu bylo ukončeno financování některých sociálních služeb z Individuálního projektu Jihočeského kraje. Z tohoto důvodu došlo k omezení terénních programů pro závislé a závislostmi ohrožené osoby.

 

Terénní programy občanského sdružení PREVENT dosud operovaly na území třech bývalých okresů kraje, kterými jsou Strakonicko, Českobudějovicko a Prachaticko. Kamil Podzimek, vedoucí terénních programů popisuje jejich činnost: „Naším cílem je kontaktovat uživatele drog v jejich přirozeném prostředí. Oslovujeme skupinky především mladých lidí v parcích, barech či hernách. Snažíme se jim předávat informace o drogách a možných rizikách spojených s jejich užíváním. Výměnou injekčních stříkaček a distribucí dalšího materiálu dochází ke snižování zdravotních rizik a šíření infekčních nemocí mezi běžnou populaci. S klienty pracujeme také například na jejich motivaci k léčbě nebo sociálnímu začlenění a poskytujeme další služby v rámci sociální práce. Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy.“ 

Mezi města, která od 1.7.2012 budou bez terénních programů, jsou Trhové Sviny a Borovany, které se na financování programů nepodílejí. Dále se terénní práce nebudou vykonávat v Prachaticích a Strakonicích, které mají kontaktní centra, jež spolufinancují. Částečné omezení terénní práce zaznamená Týn nad Vltavou, Vimperk, Bosňany, Volary a Blatná, které sice terénní programy drobně spolufinancují, ale náklady na terénní práce jsou mnohonásobně vyšší. "Tuto situaci jsme tušili více než půl roku dopředu. Města jsme o situaci informovali a zároveň jsme se pokusili najít jiný finanční zdroj. Podařilo se nám zajistit částečné financování z MPSV, ale pouze v objemu necelé poloviny potřebných finančních prostředků," uvádí Michal Němec, výkonný ředitel a předseda OS PREVENT.

 

Absencí terénních programů pro závislé riskuje každý region šíření infekčních chorob jako jsou žloutenky typu B a C, viru HIV a v neposlední řadě opětovný výskyt velkého množství použitých injekčních stříkaček, které za běžného stavu pracovníci terénních programů, mimo jiné, bezpečně likvidují. 

"Počty likvidovaných injekčních stříkaček, které vybereme přímo od závislých, jsou v řádech několika stovek měsíčně v každém městě. Někde je to i několik stovek týdně. Děsí nás představa, kde tento vysoce infekční materiál bude nyní končit," uvádí Kamil Podzimek.

 

Služeb terénního programu v roce 2011 pravidelně využívalo 673 uživatelů nelegálních drog. Celkem proběhlo s uživateli služby 6 749 kontaktů a bylo vyměněno 78 111 kusů injekčních stříkaček. V rámci programu Prevence zneužívání syntetických drog v prostředí noční zábavy proběhlo na sedmi tanečních akcích celkem 459 kontaktů.

 

Individuální projekt jihočeského kraje financuje některé sociální služby v kraji. Nejedná se o finanční prostředky Jihočeského kraje, nýbrž finance z Evropského sociální fondu, které krajský úřad pro region zajistil v rámci "Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost" vyhlašovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Z absence finančních prostředků tedy nelze vinit Jihočeský kraj.

Comments