Aktuality‎ > ‎

Třetí ročník závodu Železný adiktolog znovu na Sokolském ostrově

přidáno: 24. 7. 2014 13:36, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 22. července 2014 – V pořadí již třetí ročník amatérského triatlonového závodu Železný adiktolog se bude konat tuto sobotu v Českých Budějovicích. Pořádá ho občanské sdružení PREVENT pod morální záštitou Rady města České Budějovice. Tato celostátní sportovně společenská událost si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách a závislostech.

PŘIHLÁSIT DO ZÁVODU

 Alkoholismus, kouření, závislost na drogách, gambling – to vše jsou známé závislosti, které se týkají části naší společnosti. Málokdy si však uvědomujeme, že k závislostem se řadí například i workoholismus, závislost na internetu a sociálních sítích či obezita. A to už se týká většiny z nás, dokonce i našich dětí. Pokud se závislost stane problémem, který ovlivňuje zdraví člověka, pak je potřeba vyhledat některou z adiktologických služeb, která pomůže se jakékoliv závislosti zbavit. „Proto jsme se před třemi lety rozhodli uspořádat závod, který lidem přiblíží obor zabývající se prevencí, léčbou a výzkumem závislostí, a to hlavně proto, že ať chceme či ne, závislí lidé jsou součástí naší společnosti. V závodu Železný adiktolog se na jedné trati potkají adiktologové, jejich abstinující klienti a veřejnost,“ přibližuje důvod konání závodu Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT.

 Železný adiktolog je určen jednak pro pracovníky adiktologických služeb, jako jsou pracovníci sociálních, zdravotních, terapeutických i preventivních služeb a programů, spolupracující úředníci a podobně, ale také pro abstinující klienty nebo i širokou veřejnost. Závodníci si vyzkouší plavání na 500 metrů v řece Vltavě, dvacetikilometrovou jízdu na kole a pětikilometrový běh. Na děti i dospělé čeká bohatý informačně kulturní doprovodný program a bude i možné pokládat otázky předním českým odborníkům na závislosti nebo si zkusit některý z teoretických testů závislosti. To vše za slovního doprovodu moderátora ROCK rádia, které je mediálním partnerem závodu.

 Do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet závodníků pocházejících z psychiatrické léčebny Červený dvůr, což je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Celkem 17 závodníků si bude moci poměřit své síly s ostatními účastníky. Navíc dalších 30 lidí z léčebny bude pomáhat se zajišťováním závodu okolo tratě. Jak vysvětluje Alexandr Debnár, jeden z terapeutů Červeného dvora a zároveň účastník závodu, je pro klienty bojující se závislostí sport účinnou součástí léčby. „Všichni naši sportující klienty jsou mladí silní lidé, kteří se shodou různých okolností u nás léčí ze závislosti na alkoholu nebo pervitinu. Tenhle závod je pro ně velikou výzvou k tomu, překonat sebe sama. Povzbudí je to a dodá sebevědomí, protože když dokážou projít cílem poměrně těžké sportovní disciplíny, jakou bezesporu triatlon je, pak se jim snáz zdolávají jejich životní těžkosti.“

 Závod bude odstartován na českobudějovickém Sokolském ostrově tuto sobotu, 26. července v 11 hodin plaveckou disciplínou a stále je možné se do něj přihlásit buď prostřednictvím on-line přihlášky na www.zelezny-adiktolog.cz, kde jsou k dispozici další důležité informace o závodu. Přihlásit se mohou zájemci i v den konání závodu, touto formou však bude možné přijmout jen omezený počet závodníků.

 PŘIHLÁSIT DO ZÁVODU

Amatérský triatlonový závod Železný adiktolog se koná pod morální záštitou Rady města České Budějovice, za mediální podpory ROCK rádia a za ideové podpory České asociace adiktologů. 

Comments