Aktuality‎ > ‎

Úspěšně proběhl další ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

přidáno: 27. 10. 2017 3:13, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 27. 10. 2017 4:24 ]
Adiktologická konference jihočeského kraje, konaná v Třeboni ve dnech 19.-20.11., letos přilákala rekordních 160 účastníků. Téma konference, ke kterému ze vztahovala většina příspěvků, bylo: FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb. Zazněly zde příspěvky nejen lokálních jihočeských přednášejících, ale i referáty předních odborníků z ČR a hostů z Německa, Polska, nebo Rakouska.

Adiktologická konference Jihočeského kraje je již tradiční akcí. Letos to byl její 11. ročník. "Jako novinku pro start do nové dekády jsme letos poprvé uvedli i zahraniční příspěvky. Asi před pěti lety jsme pomyslně překročili hranice Jihočeského kraje a na základě dlouhodobě se zvyšujícího zájmu jsme začali zařazovat odborné příspěvky přednášejících z celé ČR. Nyní takto překračujeme i hranice ČR a dle zpětných vazeb od účastníků se nám potvrzuje, že to byl dobrý krok", uvádí Michal Němec, ředitel pořádající organizace PREVENT 99.

Konferenci letos navštívilo rekordních 160 účastníků nejen z řad pracovníků služeb pro závislé, ale i z Krajských a Městských úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Téma konference, vztahují se k rodinám, přilákalo také velký počet pracovníků OSPOD z mnoha sociálních odborů Městských úřadů. Statistika dále říká, že "jihočechů" se konference zúčastnilo 71.

Adiktologická konference je majoritně financována Jihočeským krajem a vždy probíhá pod jeho záštitou. Tu tentokrát osobně převzal náměstek hejtmanky pan Mgr. Zdeněk Dvořák. Konference by ale nemohla proběhnout bez dalších partnerů, které akci spolufinancují. Mezi ně dále patřily: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, PROADIS, a z firem Zelená hvězda, Immomedical, nebo JK-Trading. Konference má také tichého, nejmenovaného, přesto velmi významného sponzora. Program byl akreditován Českou asociací adiktologů a Českou asociací sester.

"Jsem rád, že dostáváme důvěru Jihočeského kraje k pořádání takové akce. Akce, která se z počtu 56 účastníků prvního ročníku na sněhovou kalamitou zasažené Kvildě, z akce ryze lokálního zaměření, vyvinula v trojnásobně velké klání s mezinárodní účastí a zároveň si zachovává komunitní a přátelskou atmosféru, kterou účastníci ve zpětných vazbách tak často zmiňují," dodává Němec.

Každoročně bývá konferenční večer zpestřován hudební produkcí. Letos přijala pozvání kapela SECRET, která je jedinečným uskupením současných, nebo bývalých pracovníků SECRETariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a která svými "tématickými a oborovými" texty vzbudila pozornost většiny účastníků. 

Dalším "šperkem" akce bylo předání autorských obrazů Josefa Radimeckého novým majitelům, kteří je vydražili v rámci podpůrné červnové dražby na celostátní AT konferenci.

Všechny přednesené referáty budou brzy k dispozici na webu konference a na stránkách Jihočeského kraje.

Termín a téma dalšího ročníku oznámíme do ledna 2018.

Comments