Aktuality‎ > ‎

Ve Strakonicích má mládež stále své místo

přidáno: 19. 8. 2013 6:26, autor: Michal Němec

Ve Strakonicích má mládež stále své místo

 

České Budějovice, 8. srpna 2013 – Na začátku letošního roku vzniklo ve Strakonicích nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané CROSS. Stalo se oblíbeným místem mladých lidí, kteří zde tráví svůj volný čas. Bez finanční dotace města Strakonice by však toto zařízení muselo být zavřeno.

 

V prostorách bývalých školních dílen ZŠ Lidická vzniklo počátkem letošního roku nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 14 do 26 let. Návštěvníci si zde mohou zahrát například fotbálek nebo další deskové hry, je možné si zde zatančit a vybavuje se hudební zkušebna s nahrávacím zařízením a hudebními nástroji. Mladí lidé si však mohou přijít třeba jen tak posedět a popovídat si s kamarády nebo s pracovníky zařízení o svých starostech, poradit se a získat cenné informace. To vše by ovšem nebylo možné bez finančního přispění Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 670 tisíc korun. „Tato částka je velmi podstatná, ale pokrývá pouze 50 procent optimálního rozpočtu. Proto bych moc rád poděkoval všem zástupcům města Strakonice a především můj dík patří místostarostce Ivaně Říhové, které se podařilo pro provoz nízkoprahového zařízení sehnat další sponzory a rovněž připravila pro radu města návrh pro dofinancování provozu ve výši 300 tisíc korun, který byl v červnu odsouhlasen,“ uvádí Míchal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT, které nízkoprahové zařízení ve Strakonicích provozuje. Ivana Říhová, místostarostka města Strakonice k tomu dodává: „Jsem velmi ráda, že se nám tento krok podařil. V dnešním bohužel především materiálním světě často zapomínáme na to nejcennější, co máme, a to jsou právě děti a mládež. Ne všichni chtějí či mohou organizovaně sportovat nebo jinak trávit volný čas. A právě pro ně je tady CROSS. Moc bych si přála jeho aktivity dále rozšířit na další cílové skupiny.“

 

Posláním sociální služby NZDM je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytuje odbornou pomoc, podporu a informace v zařízení, které je také místem, kde lze trávit čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody, ulice. Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového životního stylu a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo.

 

NZDM CROSS je pro děti a mládež od 14 do 26 let otevřeno ve dnech PO-ČT od 14 do 19 hodin.

Comments