Aktuality‎ > ‎

Ve Strakonicích se letos nalezlo více použitých injekčních stříkaček než za celý loňský rok

přidáno: 4. 6. 2014 7:02, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Strakonice, 2. června 2014 – Strakoničtí policisté v uplynulých měsících evidují více pohozených injekčních stříkaček ve městě.  Proto se občanské sdružení PREVENT společně s Městskou policií dohodlo na některých opatřeních, která by měla problémy s tímto nebezpečným infekčním materiálem zmírnit.

 Jak uvedla manažerka prevence kriminality a tisková mluvčí Městské policie ve Strakonicích Eva Šindelářová, od ledna letošního roku bylo v ulicích města strážníky nalezeno celkem šest injekčních stříkaček. „K nálezům použitých injekčních stříkaček došlo pokaždé v jiné oblasti Strakonic, naše hlídky vždy vyjely na daná místa po ohlášení nálezů občany města,“ dodává Eva Šindelářová. Městská policie tak neprodleně informovala občanské sdružení PREVENT, které na území města provozuje Kontaktní centrum, kam letos policisté přinesli také jednorázový balík zhruba stovky kusů použitých stříkaček z havarovaného vozu jednoho uživatele. Streetworkeři v letošním roce nalezli zatím 12 kusů stříkaček. To jsou čísla, která převyšují počty nálezů za celý uplynulý rok, kdy bylo celkem evidováno 11 kusů pohozených injekčních stříkaček. 

Jednou z nejvyužívanějších služeb Kontaktního centra je výměna použitého injekčního materiálu. Daniel Randák, vedoucí Kontaktního centra ve Strakonicích považuje většinu svých klientů za zodpovědné, neboť díky možnosti výměny injekcí mají uživatelé drog větší důvod přijít do centra a pak mohou jeho pracovníci předat klientům i nutné informace vedoucí ke snížení rizik. „ K dobrým zvykům našich klientů patří i to, že své použité injekční náčiní přinesou zpět do KC, kde se postaráme o jeho bezpečnou likvidaci. Přesto bylo na území našeho města v poslední době nalezeno více pohozených jehel a my musíme na tuto situaci reagovat. Znepokojuje nás fakt, že k nálezům policie vyjíždí téměř každý měsíc. Zhruba polovina nalezených stříkaček nepochází z našich služeb, jedná se o jiné typy, než jaké distribuujeme. Proto jsme se společně s Městskou policií dohodli na nových opatřeních, která by mohla pomoci nastalou situaci řešit. Městská policie nám bude poskytovat výňatky ze zápisů jejich služeb, při kterých dojde k nálezu pohozených stříkaček s udáním místa nálezu. My ve spolupráci s klienty budeme prioritně řešit návratnost stříkaček do služeb a mezi klienty budeme šířit informace o možnostech bezpečné likvidace stříkaček tak, aby se neválely po ulici, posílíme odkaz na sběrný kontejner umístěný před vchodem do KC. Dále proškolíme strážníky Městské policie ohledně zdravotnického materiálu distribuovaného klientům a předáme jim informace týkající se zásad sběru a bezpečné likvidace stříkaček. Navíc strážníky vybavíme kontejnery a zajistíme jejich bezpečnou likvidaci. Na toto téma rovněž zaměříme spolupráci s terénním programem Jihočeský streetwork PREVENT tak, aby streetworkeři do svých aktivit zahrnuli monitoring problémových lokalit a do těchto míst rozšířili informační letáky,“ popisuje nová opatření občanského sdružení PREVENT Daniel Randák.

 Pokud se někomu stane, že objeví pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku, nesmí se jí dotýkat. Nález je třeba oznámit Městské policii na linku 156, která zabezpečí její bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob. Poranění o pohozenou jehlu hrozí zejména dětem, které si hrají na pískovištích nebo v parcích, dospělým při práci či rekreaci a starším osobám, které hůře vidí. Mezi nejčastější infekční onemocnění, která poraněným hrozí, jsou HIV, hepatitidy, syfilis a tuberkulóza.

 Daniel Randák dále uvádí: „Množství nálezů může částečně souviset se zhoršující se dostupností služeb pro uživatele drog. Pokud by byly adiktologické služby v dostatečné míře podporovány, mohlo by to situaci zlepšit. Kromě kontaktních center v tomto směru hraje klíčovou roli terénní program, jehož nedílnou součástí je i monitoring lokality, sběr pohozených stříkaček a motivace klientů k výměnnému programu nebo alespoň motivace k bezpečné likvidaci použitých stříkaček. Financování adiktologických služeb nebylo nikdy jednoduché. Všechny dostupné státní, krajské a privátní finanční zdroje poskytují maximum možného. Všemi směry jsme jako poskytovatelé sociálních služeb odkazováni k zajištění optimální finanční spoluúčasti ze strany měst a obcí, v jejichž lokalitě je služba poskytována nebo jinak zajišťována. Z tohoto důvodu byla v roce 2013 vytvořena Koncepce spoluúčasti měst a obcí na financování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. Koncepce se celkem setkala s úspěchem u menších obcí a některých svazů měst a obcí. V současné době čekáme, jak se ke koncepci postaví zejména klíčová větší města. Právě finanční podíl větších měst na koncepci je pro udržitelnost služeb nezbytný. Jen doufám, že města nebudou čekat, až drogovým službám starajícím se o ochranu veřejného zdraví dojdou zdroje a na ulicích budeme stále častěji nacházet použité injekční stříkačky a stoupne počet infikovaných HIV nebo hepatitidou. Ale možná, že zvýšené počty nálezů použitých stříkaček v letošním roce naznačují, že tato situace již nastává.“

Comments