Aktuality‎ > ‎

V Preventu opět nastává období bez dotací, přesto provoz kontaktních center pokračuje

přidáno: 21. 2. 2011 2:22, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

V Preventu opět nastává období bez dotací, přesto provoz kontaktních center pokračuje

 

Strakonice, 16. února 2011 – Kontaktní centra občanského sdružení PREVENT ve Strakonicích a Prachaticích pokračují v poskytování služeb i přes nedostatek finančních prostředků. Jejich provoz je závislý na dotacích, které ovšem stát dosud nevyplatil. Z tohoto důvodu musel PREVENT přistoupit k řadě úsporných opatření, aby činnost kontaktních center a dalších provozovaných zařízení nebyla narušena.

 

Občanské sdružení PREVENT je jednou z mnoha stovek neziskových organizací v České republice, které poskytují sociální služby a jejichž provoz je závislý na dotacích. Jejich vyplácení probíhá na základě žádostí, které jsou ministerstvy nebo krajskými a městskými úřady vyhlašovány většinou v posledním pololetí předchozího roku. Zpracování a vyplácení dotací se ale protahuje mnohdy až do konce pololetí aktuálního roku. Neziskové organizace se tímto dostávají do situace, kdy podle zákona a dalších předpisů musí poskytovat služby, hradit související náklady včetně mezd pracovníků, ale jejich účty zejí prázdnotou. „PREVENT hospodaří ročně s rozpočtem zhruba 13,5 milionu korun. To  znamená, že na první čtyři měsíce provozu, kdy jsme v období čekání na dotace, potřebujeme nějak zajistit asi 4,5 milionu korun, abychom mohli hradit nájmy, nakupovat materiál a platit mzdy pracovníků,“ uvedl Michal Němec, výkonný ředitel a předseda OS PREVENT.

 

„Neziskové organizace řeší tuto situaci různými půjčkami, žádostmi o delší splatnost faktur, odkladem hrazení nájmů a podobně. Každá bankovní půjčka předpokládá velké úroky, které však nejsou hraditelné z dotací, navíc nezisková organizace získává úvěr velmi obtížně. PREVENT to řeší větším množstvím menších půjček od známých, které jsou většinou pouze s formálním korunovým úrokem“ dodává ředitel organizace, která tímto způsobem prožívá již dvanáctý začátek roku.

 

Už v roce 2010 se kontaktní centra potýkala s výrazným poklesem finančních prostředků nutných na zajištění služeb a po mnoha letech fungování hrozilo dokonce jejich zrušení. Na vzniklou situaci PREVENT zareagoval řadou významných změn. Od ledna 2010 se nerealizuje pod kontaktními centry terénní program. Terénní práci na Strakonicku a Prachaticku zajišťuje jiný projekt OS Prevent. Dále došlo ke spojení týmů v obou kontaktních centrech. Zkrátila se také provozní doba a byl zpoplatněn potravinový servis. Díky zavedeným úsporným opatřením a celkové restrukturalizaci projektu se podařilo zachovat dostupná nízkoprahová zařízení zaměřená na drogovou problematiku v obou regionech.

 

Prostřednictvím služeb kontaktních center se například zabraňuje šíření nebezpečných infekčních onemocnění mezi klienty, ale i mezi drogami nezasaženou populací. V kontaktních centrech se orientačně testují rizikoví uživatelé drog na výskyt protilátek na vir HIV a žloutenek typu B, C a poté jsou klienti odkazováni do zdravotnických zařízení. Kromě poradenství v oblasti Harm Reduction (zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog) je provozován výměnný program pro uživatele drog – například výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční vody, kondomů a podobně. Dále kontaktní centra poskytují základní zdravotní ošetření, zprostředkovávají detox a léčbu drogových závislostí nebo poskytují poradenství v sociální oblasti – poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce nebo ubytování.

Comments