Aktuality‎ > ‎

Vyléčili se ze závislosti, ale jejich život stále není jednoduchý

přidáno: 18. 2. 2015 0:24, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 17. ledna 2015 – Dlouhá léta bojovali se svou závislostí, prošli si peklem a zdá se, že se jejich život začal ubírat tím správným směrem. Bez závislosti. Ale jak nastoupit zpět do normálního života, když celé jejich okolí ví, co mají za sebou? Jak všem dokázat, že stojí opět na vlastních nohou a už je na ně zase spolehnutí? S tím vším se rozhodla pomáhat lidem, kteří přecházejí z léčby ze závislosti do běžného života, Adiktologická poradna PREVENT v Českých Budějovicích.

„Abstinovat neznamená jenom nebrat drogy, nepít nebo nehrát, je to o tom naučit se, jak žít bez závislosti. Naučit se, s čím žít, jak řešit otázky, které normální život přináší. Třeba jak vůbec žít ve městě, kde jsem bral, hrál, pil, nebo jak žít, aby mě to bavilo,“ vysvětluje nelehké zapojení vyléčených klientů do běžného života Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT. Právě pro tyto klienty vytvořila Adiktologická poradna podpůrné skupiny. Skupina je určená pro abstinující klienty, jeden cyklus trvá deset setkání a skupina je uzavřená, to znamená, že po celý cyklus do ní nevstoupí někdo nový. „Naši klienti při návratu zpět do života bez závislosti často naráží na různé problémy a často neví přesně, jak by je měli řešit. Neví například, jak mluvit o svojí minulosti v práci, jak navazovat bezpečné kontakty, jak se vztahovat k alkoholu a lékům a jak do toho znovu nespadnout. Střetávají se s realitou, ve které dosud nežili. V naší podpůrné skupině by se měly řešit tyto situace pomocí společného sdílení. Skupina probíhá za účasti terapeuta Adiktologické poradny, vstup do skupiny je dobrovolný, ale pak požadujeme dokončení celého cyklu. Klientům samozřejmě zaručujeme důvěrnost, mlčenlivost a bezplatnost,“ popisuje fungování skupiny Tomáš Brejcha.

Adiktologická poradna PREVENT je určená pro všechny ty, kteří mají potíže s drogami, alkoholem, gamblingem nebo s poruchami příjmu potravy. Také sem mohou přijít blízcí osob ohrožených závislostí, kteří hledají možnosti řešení jejich problémů. Všichni zde mohou využívat služby, jako je například ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie, mohou se nechat otestovat na HIV a virové hepatitidy nebo jim je poskytnuta pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby.

V loňském roce Adiktologickou poradnu navštívilo celkem 278 osob. Struktura klientů se příliš nemění,  převládají uživatelé pervitinu. Počty uživatelů THC, alkoholu a hráčů se postupně srovnávají. V loňském roce byl rovněž zaznamenán vyšší počet klientů, kteří dochází na toxikologické testy. Většinou jsou do Adiktologické poradny odesíláni z institucí provádějící sociální kontrolu, kterými je v tomto případě OSPOD a Probační a mediační služba. Spolu s tím se zvýšily i výkony v testování. V roce 2013 zde bylo provedeno 155 testů u 32 osob a v roce 2014 bylo zaznamenáno 353 testů u 58 osob.

 Adiktologická poradna má pro návštěvníky otevřeno ve dnech PO – ČT od 9 do 17 hodin a v pátek je určená pro objednané klienty. Nově také pracovníci Adiktologické poradny dojíždějí každé liché úterý do Blatné, kde je otevřena pobočka poradny v prostorách Komunitního centra aktivního života.

Comments