Aktuality‎ > ‎

Vypsán další termín KURZU: Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí

přidáno: 27. 5. 2015 6:33, autor: Michal Němec

Komu je kurz určen?

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.) 

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu je schopen předat jasné a nezkreslené informace o rizicích užívání konopných drog, dokáže s uživatelem služby vhodně komunikovat o užívání či závislosti na konopí. Absolvent zároveň dokáže s uživatelem služby hledat a ukotvit motivaci k regulaci užívání konopí či abstinenci. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. 

Comments