Aktuality‎ > ‎

Závislým těhotným ženám a matkám s dětmi nabízí Prevent pomoc

přidáno: 28. 2. 2011 2:58, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Závislým těhotným ženám a matkám s dětmi nabízí Prevent pomoc

České Budějovice, 24. února 2011 – Občanské sdružení PREVENT se v léčbě drogové závislosti zaměřuje také na těhotné a matky s dětmi. Všechna zařízení Preventu jsou připravena a těhotné i matky s dětmi tak pomoc naleznou v každé situaci.

Jednou ze specifických služeb Kontaktního centra PREVENT pro uživatelky drog je poskytnutí těhotenských testů s odpovídajícím poradenstvím. Často jsou kontaktní pracovníci zařízení první, kteří se o těhotenství uživatelek drog dozvědí. „Klientky jsou mnohdy ve svízelné sociální situaci, mohou být bez přístřeší, bez osobních dokladů, bez legálních finančních příjmů a často nejsou v kontaktu s rodinou či s otcem dítěte. V rámci kontaktní a sociální práce se s klientkami zaměřujeme právě na zlepšení jejich komplikované životní situace a na její stabilizaci“, uvádí Mgr. Olga Hynoušová, vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Českých Budějovicích a dodává: „Snažíme se klientky motivovat a emočně podporovat nejen během období jejich rozhodování, ale i poté. Zprostředkováváme spolupráci s gynekologem a předáváme klientkám informace o rizicích spojených s užíváním drog v těhotenství. Největším úspěchem naší společné práce s klientkou je zlepšení její sociální situace a zároveň rozhodnutí klientky pro další spolupráci s Drogovou poradnou PREVENT nebo s jiným léčebným zařízením.“

Do Drogové poradny PREVENT dochází klientky často z Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde na Drogovou poradnu získávají doporučení. Pokud je motivace k léčbě závislosti na straně klientky, pak léčba samotná spočívá především v terapii a poradenství s přihlédnutím k somatickým a jiným komplikacím. Jako prostředky slouží individuální, párová a rodinná terapie a poradenství.

Substituční centrum PREVENT nabízí klientkám léčbu, která spočívá v kombinaci substituce a psychoterapie. Substitucí jsou farmakologické náhrady původně užívané opiátové drogy jinou látkou s lepším bezpečnostním profilem. Pokud se klientka rozhodne pro mateřství, ať už bylo těhotenství plánované či nikoliv, lékařka centra s ní probírá možné zdravotní komplikace v průběhu těhotenství a porodu vlivem užívání substituční látky. Komplikací může být rozvoj novorozeneckého abstinenčního syndromu nebo nízká porodní váha. Naopak nevhodně načasované nebo příliš rychlé vyabstinování může znamenat spontánní potrat, fetální abstinenční syndrom, předčasný porod a psychické komplikace. „Klientce je k dispozici také terapeut pro otázky psychologického a sociálního charakteru, které s nově vzniklou a budoucí situací souvisí. V tomto období je zvláště důležitá dobrá a koordinovaná spolupráce všech stran – klientky, jejího sociálního okolí, pracovníků centra, gynekologického odborníka a případně dalších osob či institucí,“ uvádí Mgr. Michaela Kotyzová, vedoucí Substitučního centra PREVENT v Českých Budějovicích. V době hospitalizace před a po porodu klientka zůstává nadále v péči Substitučního centra a ve spolupráci s porodnicí centrum zajišťuje substituci.

Doléčovací centrum PREVENT se na závislé rodiče samoživitele přímo zaměřuje jako na specifickou část cílové skupiny. Rodičům s dětmi je určeno oddělené patro, na kterém jsou s ostatními ženami a kde kromě pokojů jsou také kuchyňka s obývákem, toalety a koupelna s vanou a pračkou. Na celém patře se samozřejmě nesmí kouřit. „Klienti mohou být v našem zařízení šest až osm měsíců, během kterých se účastní strukturovaného programu. Ten obsahuje skupinovou a individuální terapii, arteterapii a prevenci relapsu, přičemž klienti musí dodržovat režim zařízení jako je abstinence, ranní hlášení, večerka a podobně. Dále klienti musí legálně pracovat či studovat a aktivně trávit volný čas. Na provoz bydlení klient či klientka přispívá nejprve 2 000 Kč a v druhé polovině pobytu 3000 Kč měsíčně. K jednotlivým případům přistupujeme individuálně – zda matka pracuje či ne a v jaké míře pracuje, což závisí na věku dítěte a nutnosti péče o něj. Stejně tak se snažíme přizpůsobit strukturu volného času a povinných aktivit“, vysvětluje Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Doléčovacího centra PREVENT v Českých Budějovicích. Matky se do Doléčovacího centra PREVENT dostávají především z Terapeutické komunity Karlov, která je pro tyto klientky určena. V doléčovacím centru jde o poslední fázi léčení, která je zaměřena na začlenění do společnosti po předchozí léčbě a upevnění zdravých návyků v bezpečném prostředí.

Comments