Aktuality‎ > ‎

Ženy a dívky závislé na pervitinu často trpí poruchami příjmu potravy

přidáno: 21. 5. 2014 23:17, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 21. května 2014 – Adiktologická poradna v Českých Budějovicích funguje již šest let a od loňského roku zaměřila jeden ze svých programů na klientky, které mají problémy s příjmem potravy.

 „Často k nám přijde klientka, která kromě závislosti na pervitinu řeší ještě potíže s příjmem potravy, protože po pervitinu nemusí jíst a netloustne. Obecně nelze říct, co je větší problém. Kořeny těchto potíží nezřídka pramení z dětství a roli zde hrají jak média, která zasílají mladým dívkám vzkaz o tom, jak mají vypadat a jaké mají být a když takové nebudou, tak nebudou krásné a žádané, tak i poselství v rodinách. Dívky, ale i chlapci si nesou z rodin pocit nepřijetí, nedostatku lásky či jiná poselství, která je ovlivňují po dlouhou dobu. Závislost spolu s poruchami příjmu potravy jsou nebezpečným koktejlem a řešit se musí postupně. Jedno ovlivňuje druhé. Dalo by se říct, že u jídla je to přece jen trochu složitější proces, protože člověk jíst musí. Pro včasnou pomoc je důležitá intervence jak ze strany psychiatrů, tak psychoterapeutů,“ popisuje některé problémy svých klientů Tomáš Brejcha, vedoucí českobudějovické Adiktologické poradny PREVENT.

 Za loňský rok prošlo Adiktologickou poradnou105 lidí, z nichž více než polovina zdárně ukončila léčbu. Dalších 27 procent klientů bylo neúspěšných – buď se vrátili ke své závislosti nebo museli být z léčby vyloučeni. „Na to, jestli klient ukončí léčbu úspěšně nebo ne, má vliv mnoho faktorů, nejvíc jeho motivace a odhodlání klienta normálně žít. Dále to je jeho zkušenost s drogou nebo prostředí, ve kterém žije. Začít abstinovat obnáší kompletní změnu životního stylu, nejde jen o to přestat brát drogy či pít či hrát automaty, ale jde o celkovou rekonstrukci dosavadního života, na nějž je závislost vázaná. Je třeba změnit své známé, kamarády, najít si práci a najít náplň volného času. To vše vyžaduje velmi silné odhodlání směrem do budoucna a ostražitost směrem k minulosti. S tím vším se snažíme našim klientům pomoci,“ doplňuje Tomáš Brejcha.

 Mezi klientkami Adiktologické poradny PREVENT se objevují také matky, které sem posílá Oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD. To nějakým způsobem identifikuje u matky riziko závislosti, nejčastěji na pervitinu. Tyto klientky se do léčby většinou dostávají nedobrovolně jen proto, aby nepřišly o své děti a nebyly kontrolovány státem. Jejich motivace a náhled na závislost je často velmi povrchní a prohlubuje se až v průběhu léčby. Občas se i stane, že přes problematickou spolupráci, odmítání a odpor ze strany klientek nakonec dlouhodobě abstinují nebo nastupují do pobytové léčby. „Jedním z takových případů je Emílie, která byla do poradny poslána Oddělením sociálně právní ochrany dětí,“ vysvětluje Tomáš Brejcha a dodává: „Docházela do poradny dvakrát týdně na testy určující přítomnost drog v moči a jednou týdně absolvovala konzultaci s terapeutem. Zpočátku docházela do poradny i se svým přítelem, který stále aktivně bral. Emílie byla čistá delší dobu, prováděné testy u ní byly negativní a ona postupně přicházela na to, že se jí život bez drogy líbí, vše zvládá lépe, řeší svůj každodenní život a stává se samostatnější. Po pár měsících se ale objevily testy nejednoznačné a pozitivní. Emílie přiznala, že si teď občas něco vezme. Nicméně půlroční dohodnutou léčbu s OSPOD dokončila, odstěhovala se ke svému stále drogy beroucímu příteli. Pak po pár týdnech se objevila v poradně znovu, momentálně je na čekací listině pro přijetí do terapeutické komunity pro matky s dětmi.“

Comments