Facilitace případových konferencí


Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.


Co je Případová konference?

Jde o plánované a koordinované setkání všech, kteří představují, nebo mohou představovat podpůrnou síť pro klienta (nejčastěji pro dítě a jeho rodinu). Má za cíl zhodnocení situace, výměnu informací, hledání optimálního řešení a společného postupu, který povede k naplňování potřeb klienta.

 

Konferenci je vhodné pořádat v případech, kdy se rodina ocitá v nesnázích, při přechodu dítěte do nového prostředí, u selhávající formy rodinné péče a podobně. Obecně lze říci, že svolání případové konference je vhodné když se situace nachází na mrtvém bodě, rodina nespolupracuje, je potřeba ji aktivovat, řešit problémy, či dojít k nějakému rozhodnutí, které je potřeba koordinovat.

 

Případovou konferenci obvykle svolává OSPOD z vlastní iniciativy, či z vnějšího podnětu. Dále se na ní podílí organizátor (v případech kdy si OSPOD neorganizuje konferenci sám) a facilitátor. Výběr vhodného a nestranného facilitátora je základním předpokladem pro úspěch setkání a tvorbu dalšího individuálního plánu.

 

Facilitátor

Facilitátor je proškolený odborník, který vede jednání tak aby směřovalo ke konkrétním výstupům a termínům (CO, KDO, KDY…). Má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků. Dle předchozí dohody zajišťuje zápis či podklady k němu prostřednictvím flipchartu. Facilitátor řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku a dbá na stanovené cíle. Zároveň hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.

 

Facilitace obvykle trvá cca 2 hodiny, po předchozím dojednání lze zajistit i delší průběh. Facilitátor přichází na jednání těsně před jeho zahájením a odchází bezprostředně po něm.

 

 Cena:

·   Facilitace případové konference - 1.600,- Kč včetně doprovázení a kontroly přípravy

·   Cestovné 4,- Kč/km (mimo měst České Budějovice a Strakonice)

 

 

Zakázku je vhodné zadat ideálně 4 týdny před požadovaným termínem tak, aby bylo možné zajistit účastníky a vše potřebné. Kontaktujte, prosím, rovnou přímo Vámi vybraného facilitátora na uvedený telefon na následující straně.Facilitátoři


Všichni naši facilitátoři mají bohatou praxi v oboru, mnoho zkušeností v práci s komplikovanými situacemi a pro facilitaci i přípravu případových konferencí jsou speciálně vyškoleni. Kontaktujte rovnou přímo Vámi vybraného facilitátora na uvedený telefon.


Mgr. Lenka Čadová


Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence a Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a absolventkou výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracovala jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V současnosti působí jako klíčová pracovnice v Centru podpory pěstounských rodin PREVENT, facilitátorka případových konferencí a lektorka systému příprav náhradních rodičů PRIDE.

Žije v Bavorově, má dva syny.          T: 607 038 140Bc. Kamil Podzimek


Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a dále obor sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Instep a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník a nyní je vedoucím terénních programů PREVENT. Je lektorem zážitkových a teambuildingových kurzů a vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije v Českých Budějovicích, má syna a dceru.
T: 602 570 366Mgr. Jiří Koreš


Vystudoval obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je certifikovaným adiktologem, absolventem výcviku v Integrované psychoterapii a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník, později jako terapeut a v současné době pracuje jako vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. Je lektorem vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije na Českobudějovicku, je ženatý, má dvě dcery.T: 776 432 767