Úvod‎ > ‎

Adiktologické služby

Nabízíme širokou škálu služeb pro osoby závislé na drogách, alkoholu i problémovém hráčství. Služby poskytujeme přímo v terénu v cca 20 městech a obcích  Jihočeského kraje a ambulantně ve městech České Budějovice, Prachatice, Strakonice a Blatná.

V našich zařízeních se setkáte se zkušeným vysokoškolsky vzdělaným personálem z řad sociálních pracovníků, adiktologů, psychologů, lékařů a psychoterapeutů. Služby našich devíti adiktologických zařízení využívá ročně přibližně 1900 klientů.


K popisu a kontaktům jednotlivých služeb se dostanete kliknutím na název střediska:


realizuje terénní sociální práci, která je určena aktivním uživatelům jakýchkoliv návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo kouří. Pracovníci se s klienty setkávají přímo na ulicích, v jejich bytech či barech. Klienti nejčastěji využívají výměny injekčních stříkaček, distribuci šňupátek a filtrů a žádají o různé informace.


nabízí poradenství a ambulantní léčbu osobám závislým na návykových látkách, alkoholu či automatech, jejich rodinám a blízkým.


je určeno  osobám závislým na opiátech, kteří aktuálně nejsou schopni od drog abstinovat, avšak přesto chtějí svůj život změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku (metadon, buprenorfin) předepsanou lékařem a využívají další terapeutické a sociální služby.


je určeno klientům, kteří již ukončili léčbu závislosti na drogách, alkoholu či výherních automatech, avšak  návrat zpátky je pro ně obtížný či stále rizikový. Klienti mohou do zařízení ambulantně docházet, nebo požádat o ubytování v chráněném prostředí.


nabízí pomoc osobám, které se díky páchání trestné činnosti související s drogami či závislostním chováním dostaly do vazby či výkonu trestu odnětí svobody.


nabízí služby aktivním uživatelům návykových látek, ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Mohou se zde anonymně poradit o své situaci, vyměnit stříkačky, vysprchovat se, najíst, nebo požádat o zajištění léčby či pomoci s různými životními obtížemi.


nabízí služby zejména aktivním uživatelům návykových látek, ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Poradenství, terapii a podporu zde využívají také rodiče, jejichž děti užívají drogy.


nabízí služby zejména aktivním uživatelům návykových látek, ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Poradenství, terapii a podporu zde využívají také rodiče, jejichž děti užívají drogy.


PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI >>
nabízí poradenství a ambulantní léčbu pro problémové a patologické hráče, sázkaře a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob, kteří trpí jejich situací druhotně.