Úvod‎ > ‎

Služby pro rodiny

Naše zařízení nabízí  služby a podporu rodinám s dětmi, včetně doprovázení pěstounských rodin. Usilujeme také o rozvoj kvalitní náhradní rodinné péče.

K popisu a kontaktům jednotlivých služeb se dostanete kliknutím na název střediska:


je určeno celým pěstounským rodinám. Pěstounům nabízí možnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče a celé rodině pak následně podporu, doprovázení, vzdělávání, pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou, konzultace s psychologem a další služby dle potřeby.

Můžete nás navštívit v našich zařízeních v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích, ale nejčastěji se s rodinami setkáváme přímo u nich doma v rámci celého Jihočeského kraje.


Nabízíme služby pro zájemce o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounství, atd.) a vyvíjíme aktivity, které rozšiřují povědomí veřejnosti o pěstounství. Naší snahou je náhradní rodinou péči rozvíjet a podporovat. Rádi bychom inspirovali nové lidi, kteří by se mohli stát náhradními rodiči a tím snížili počet dětí, které musí vyrůstat v ústavech.
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI >>
nabízejí podporu rodičům při překonávání obtíží, které ohrožují zdravý vývoj jejich dětí. Rodinám pomáháme převážně terénní formou tj. přímo v domácnosti, na úřadech, při jednání se školou, u lékaře apod. Můžete nás však navštívit také v našich ambulancích ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech. Při volbě podoby spolupráce a podpory vždy respektujeme individuální potřeby klienta - rodiny.


Každoročně nabízíme na výběr z desítky zajímavých témat, o kterých pořádáme kurzy a semináře. Ty jsou určené nejen pěstounům, kteří mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, ale kurzy mohou navštívit i další pěstouni. Vzdělávání realizujeme také na zakázku či objednávku (např. pro OSPOD).


Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.