Úvod‎ > ‎Vzdělávací aktivity‎ > ‎

Kurzy akreditované MPSV

PREVENT 99 z.ú. aktuálně nabízí 3 různě zaměřené vzdělávací kurzy, které jsou akreditované MPSV. 

Většina lektorů těchto kurzů jsou vedoucí pracovníci ostatních programů naší organizace.

Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými termíny, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny. 
  • Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky je kurz určen zejména pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obce s rozšířenou působností, ale i dalších institucí s pověřením k výkonu SPOD. Cílem je seznámit účastníky s případovými konferencemi jako s nástrojem sociálně-právní ochrany dětí, s důrazem na význam přípravy samotné konference. Obsahem kurzu bude definice pojmu případové konference, vymezení rolí jednotlivých aktérů, představení průběhu konference a podrobný popis úkonů nutných ke kvalitní přípravě případové konference. Kromě teoretických poznatků bude součástí kurzu i sdílení zkušeností účastníků s případovými konferencemi v praxi a nácvik některých činností prováděných při přípravě konferencí. 


  • Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek je kurz určený sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším odborným pracovníkům, kteří nepracují přímo v zařízeních specializovaných na uživatele drog, ale přesto se s nimi ve své práci často setkávají (NZDM, Azylové domy, OSPOD, atd.) Cílem kurzu je předat účastníkovi takové znalosti a praktické dovednosti, které mu usnadní orientaci v drogové problematice a dodají jistotu při práci s uživateli drog.

  • Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.)