Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky

Komu je kurz určen:

Kurz Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky je určen zejména pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obce s rozšířenou působností, ale i dalších institucí s pověřením k výkonu  SPOD. Cílem je seznámit účastníky s případovými konferencemi jako s nástrojem sociálně-právní ochrany dětí, s důrazem na význam přípravy samotné konference. Obsahem kurzu bude definice pojmu případové konference, vymezení rolí jednotlivých aktérů, představení průběhu konference a podrobný popis úkonů nutných ke kvalitní přípravě případové konference. Kromě teoretických poznatků bude součástí kurzu i sdílení zkušeností účastníků s případovými konferencemi v praxi a nácvik některých činností prováděných při přípravě konferencí.

Pořádáme jak otevřené kurzy, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny“.

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s případovou konferencí jako nástrojem sociálně-právní ochrany dětí. Má přehled o významu přípravy konference pro její úspěšný průběh a zná činnosti, které jsou nutnou součástí této přípravy. Vyzkouší si jednání s účastníkem konference, seznámí se s kazuistikami reálných konferencí.

Zaměření jednotlivých témat:

Co je a není případová konference. Role v případové konferenci. Průběh případové konference. Dítě jako účastník případové konference. Příprava případové konference. Pozvánka na případovou konferenci. Závěr případové konference. Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí.

Metody:

V průběhu kurzu budou střídány skupinová diskuze, brainstorming, skupinový nácvik dovedností, práce s kazuistikou, otázky účastníků – odpovědi lektorů.

Rozsah kurzu:

8 vyučovacích hodin

Termín konání:

jaro 2019

Místo konání:

České Budějovice (adresa bude upřesněna přihlášeným účastníkům)
Kurz lze uspořádat i mimo ČB při realizaci na klíč pro „uzavřenou skupinu“.

Cena kurzu:

1200,- Kč/ osoba
Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu.

Přihláška

Přihlašovací formulář najdete ZDE >>
  • Před přihlášením si, prosím, prostudujte informace o platbách a stornu >>.
  • Více informací Vám poskytne Mgr. Dagmar Randáková, T: 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz

Lektoři kurzu:

Mgr. Lenka Čadová

Absolventka oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, terapeutka, lektorka programu PRIDE, lektorka v rámci vzdělávání pěstounských rodin, facilitátorka případových konferencí. Od roku 2013 pracuje jako klíčová pracovnice Centra pro podporu pěstounských rodin PREVENT.


Mgr. Jiří Koreš

Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovník, adiktolog, terapeut, lektor, facilitátor případových konferencí. Od roku 2008 – 4/2016 vedoucí Doléčovacího centra PREVENT. Od 5/2016 vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. S uživateli drog pracuje dlouhodobě.

Mgr. Johana Mertová

Absolventka oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Lektorka v rámci vzdělávání pěstounských rodin, lektorka programu PRIDE, poradce Linky důvěry, odborný metodik, facilitátor případových konferencí.

Bc. Kamil Podzimek

Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, terapeut, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů, facilitátor případových konferencí. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

Ċ
Jan Latal,
4. 6. 2017 14:44