Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí

Komu je kurz určen?

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.).
Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými termíny, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny.

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu je schopen předat jasné a nezkreslené informace o rizicích užívání konopných drog, dokáže s uživatelem služby vhodně komunikovat o užívání či závislosti na konopí. Absolvent zároveň dokáže s uživatelem služby hledat a ukotvit motivaci k regulaci užívání konopí či abstinenci. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. 

Zaměření jednotlivých témat:

  • základní charakteristika konopných drog
  • rizika užívání konopných drog
  • komunikace s uživatelem konopných drog 

Metody:

V průběhu kurzu budou využívány střídavě přednášky, prezentace PowerPoint, modelové situace, diskuze, otázky účastníků – odpovědi lektorů. 

Rozsah kurzu:

8 výukových hodin 

Termín konání:

jaro 2019

Místo konání:

České Budějovice (adresa bude upřesněna přihlášeným účastníkům)
- lze i mimo ČB při realizaci kurzu na klíč pro "uzavřenou skupinu" 

Cena kurzu:

1 200,-Kč

Uzávěrka přihlášek 14 dní před konáním kurzu.


PŘIHLÁŠKA
je ZDE. Před přihlášením si prostudujte informace o platbách a stornu.

Informace o přihlašování, platbách, stornu atd... najdete zde

Více informací Vám poskytne: Mgr.Dagmar Randáková, T: 602 131 970, randakova@prevent99.cz


Lektoři kurzu:

Bc. Kamil Podzimek 
Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

Bc. Martin Zajíček
Absolvent sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. S uživateli drog pracuje od roku 2008 jako terénní sociální pracovník Jihočeského streetworku a od roku 2012 jako kontaktní pracovník v Kontaktním centru PREVENT v Prachaticích.
Ċ
Dagmar Randáková,
7. 7. 2017 1:40