Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek

Komu je kurz určen?

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.)

Obsah kurzu:

Kurz má za cíl dodat účastníkovi takové informace, aby se dle svých potřeb orientoval v drogové problematice a systému péče o uživatele návykových látek. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. (Např. Jak poznám, že je můj klient pod vlivem drogy a které? Jaká jsou aktuální rizika v jeho stavu? Jak s ním jednat? Na co si dát pozor? Jak mu mohu pomoci?)

Zaměření jednotlivých témat:

Základní pojmy drogové problematiky, jednotlivé typy drog, formy užívání, aspekty závislosti, rizika užívání, osobnost závislého, drogová scéna a aktuální trendy v ČR.
Systém péče o uživatele návykových látek. Jak, kdy a koho referovat do specializovaných zařízení? Možnosti spolupráce. Konkrétní zařízení.
Předsudky, mýty, rizika a fakta kolem uživatelů drog.
Jednání s uživatelem drog – možné přístupy, praktické dovednosti, jak mu pomoci a přitom zachovat bezpečí pro ostatní klienty a personál?

Metody:

V průběhu kurzu budou využívány střídavě přednášky, prezentace PowerPoint, modelové situace, diskuze, otázky účastníků – odpovědi lektorů.

Rozsah kurzu:

8 vyučovacích hodin

Termín konání:

11. 10. 2016, od 8.30

Místo konání:

České Budějovice (adresa bude upřesněna přihlášeným účastníkům)

Cena kurzu:

1100,-Kč

Uzávěrka přihlášek 14 dní před konáním kurzu.


PŘIHLÁŠKA je ZDE.  Před přihlášením si prostudujte Informace o platbách a stornu. 

Informace o přihlašování, platbách, stornu atd... najdete zde.

Více informací Vám poskytne: Mgr. Dagmar Randáková, T:602 131 970, randakova@os-prevent.cz 

Garant kurzu:

Mgr. Jiří KorešLektoři kurzu:

Mgr. Jiří Koreš 
Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovník, adiktolog, terapeut, vedoucí Doléčovacího centra PREVENT.

Mgr. Martina Brožová
Absolventka psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, terapeutka Doléčovacího centra PREVENT.

Mgr. Michaela Kotyzová
Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovnice, psychoterapeut, terapeutka Adiktologické poradny PREVENT. 

Bc. Kamil Podzimek
Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

Mgr. Daniel Randák
Absolvent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, certifikovaný psychoterapeut, adiktolog, certifikátor standardů RVKPP. S uživateli drog pracuje od roku 1997, nejprve jako terénní sociální pracovník a kontaktní pracovník, od roku 2005 jako vedoucí Kontaktního centra ve Strakonicích a od roku 2010 také KC v Prachaticích.

Ċ
Jan Latal,
13. 9. 2016 3:06
Ċ
Jan Latal,
13. 9. 2016 3:06