Jednorázové dary

Věnujte jakoukoli finanční částku jako individuální či firemní dárce.

Dar pro PREVENT 99 z.ú., či jakékoliv z jeho zařízení, se pro daňové účely odečítá od daňového základu. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo s vámi sepíšeme darovací smlouvu (ke stažení níže).

Číslo účtu pro dary

212818883 / 0300 vedený u ČSOB Strakonice.

Možnost odpočtu daru z daní

Částku, kterou za kalendářní rok darujete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně.

Fyzické osoby: Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Právnické osoby: Od základu daně sníženého dle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §34 lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.

Kontakt

Dagmar Randáková
T: 602 131 970
E: randakova@prevent99.cz


ĉ
Dagmar Randáková,
22. 5. 2017 4:41