Spolek přátel Preventu

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL PREVENTU


Co je to?

SPP je velice zajímavé seskupení lidí. Členové tohoto spolku se často vzájemně neznají a mnozí z nich se nikdy nesetkali.  Přesto mají něco společného. Jsou přesvědčeni, že práce lidí v Preventu má smysl a jsou ochotni ji podporovat z vlastních financí.

Jaký to má význam?

Pravidelná finanční podpora je pro PREVENT 99 velice důležitá a velmi si ji vážíme. Získáváme s ní nejen důvěru lidí, kteří nám přispívají, ale hlavně finanční prostředky na naše rozvojové projekty, na kampaně poukazující na špatně řešené nebo vůbec neřešené společenské jevy, případně na náklady, které nelze hradit z dotací. 

Kdo jsou členové SPP?

Prvními členy Spolku Přátel Preventu se stali blízcí příbuzní našich zaměstnanců, kteří byli přímými svědky nelehkého zrodu prvních dlouhodobých projektů organizace a finančních problémů, které je provázely. Pak se postupně přidalo několik dobrých přátel oněch zaměstnanců a v neposlední řadě také zaměstnanci sami.  S rozrůstáním aktivit Preventu se rozrůstá také Spolek jeho přátel.

Předpokládáme, že  náš Spolek sdružuje lidi, kteří přes své vlastní starosti vidí i problémy jiných. Jsou to dobří lidé, a proto chtějí svému okolí pomáhat.

Jak se mohu stát členem SPP?

Členem Spolku Přátel Preventu se stanete, když se rozhodnete dlouhodobě pravidelně (měsíčně) přispívat na činnost PREVENT 99 Vámi zvolenou finanční částkou a vyplníte přihlášku

Co získám členstvím v SPP?


Můžete mít dobrý pocit! Naše práce dává smysl a pomáhá mnoha lidem. Vaším členstvím "v tom jedete s námi"!

Pokud si to budete přát (vyplníte v přihlášce), rádi pro Vás dále zařídíme:
  • Každoroční výtisk aktuální Výroční zprávy PREVENT 99, kde jsou podrobné informace o realizovaných projektech, zaměstnancích a využití vašeho finančního daru.
  • Potvrzení o daru pro finanční úřad. ( podrobnosti viz. níže )
  • Vaše jméno bude s poděkováním zveřejněno na našich webových stránkách a ve Výroční zprávě.
  • Zasílání aktualit o dění v organizaci
  • Zasílání pozvánek na veřejné akce PREVENT 99
  • Zasílání pozvánek na interní společenské akce PREVENT 99

Možnost odpočtu daru z daní.

Celkovou částku, kterou nám za kalendářní rok takto zašlete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně.
Fyzické osoby: Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
Právnické osoby: Od základu daně sníženého dle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §34 lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.!!! DĚKUJEME !!!


Na koho se obrátit s dotazy?

Mgr. Dagmar Randáková
T: +420 602 131 970
E: randakova@prevent99.cz