O nás‎ > ‎

Principy

Základní principy poskytování služeb PREVENT 99 z.ú.:


DOBROVOLNOST, INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ
Účast uživatele služby v programu je dobrovolná, o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.

OTEVŘENOST
Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.

RESPEKT
Respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele služby, který se sám rozhoduje jaké služby využije.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Služby vycházejí vstříc individuální potřebě uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.

DŮVĚRNOST, MLČENLIVOST
Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby a jeho zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona.

ODBORNOST a SPOLUPRÁCE
Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. Pokud požadovanou či indikovanou službu daný program neposkytuje, kontaktuje klienta na příslušné odborné pracoviště.

ROVNOST
Odborné služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav. Výjimečně mohou některá omezení vyplývat z indikace pro daný typ programu (např. u substituční léčby).