O nás‎ > ‎

Struktura

Zakladatelé:

Bc. Tomáš Brejcha, Mgr. Tomáš Harant, Mgr. Jiří Koreš, Mgr. Lenka Moravcová, Mgr. Anna Němcová, Michal Němec, Helena Platzerová, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Dagmar Randáková, Ing. Bc. Jan Šnokhous

Výkonný ředitel a ředitel organizace:

Michal Němec

Správní rada:

Ing. Michal Kolda, MBA, Bc. Lucie Bicková, Mgr. Dana Šedivá

Revizor:

Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Výkonný ředitel a ředitel organizace:

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí činnost ústavu a zastupuje ústav ve všech záležitostech. Ředitel je ze své činnosti odpovědný správní radě. Koordinuje práci jednotlivých projektů a řídí vznik nových programů. Plní kontrolní funkci ve vztahu k vedoucím programů a zařízení. Řídí hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu. Zastupuje programy v jednáních se zástupci místních, krajských a státních orgánů.

Odborný ředitel:

Zodpovídá za soulad realizovaných programů se Standardy kvality sociálních služeb dle Zákona č.108/2006, Standardy odborné způsobilosti RVKPP a Národní protidrogovou strategií. Úzce spolupracuje s vedoucími zařízení na udržování a zvyšování kvality služeb a odbornosti a profesionalitě zaměstnanců.

Vedoucí zařízení:

Zodpovídá za realizaci projektu dle jeho písemného zpracování – zodpovídá výkonnému řediteli. Zodpovídá za soulad svého programu se standardy. Vede pracovní tým svého zařízení či projektu. Vyhotovuje písemné žádosti o dotace na svůj projekt. Zajišťuje podklady pro personální agendu svých zaměstnanců a zodpovídá za jejich informovanost.

Výkonný ředitel a ředitel organizace:

Michal Němec
Heydukova 349
Strakonice 386 01
tel: +420 602 716 904
skype: prevent.nemec

Odborný ředitel organizace:

Mgr. Tomáš Harant
Heydukova 349
Strakonice 386 01
Tel.: +420 727 885 787 
e-mail: harant@prevent99.cz


Administrativní oddělení

Zajišťuje ekonomický a administrativní chod organizace.

Ve složení:
Helena Platzerová – vedoucí administrativního oddělení
Markéta Velková
Marta Roubalová
Jana Machová
Klára Vosyková
Jaroslava Hrdličková

Provozní doba:
po – pá: 7.00 – 15.00

Kontakt:
Heydukova 349
Strakonice 386 01
Tel: 383 323 920
skype: prevent.kancelar